HFC Pojačavači

Naš proizvodni program sadrži pojačavače kompanija Arris, DCT Delta, Astro, Teleste, Telmor i Lindsay.

Proizvodač

Category

Subcategory

1.2 GHz Mini-Bridger Amplifier
STARLINE minibridger
Širokopojasni telekomunikacioni pojačavač
1.2 GHz Line Extender
Širokopojasni linijski ekstender
Starline linijski ekstender
1.2 GHz Downstream Cable Equalizers and Simulators
1.2 GHz Trunk / Distribution Amplifier
1.2 GHz Trunk / Distribution Amplifier
1.2 GHz Trunk / Distribution Amplifier
Linijski ekstender / Distributivni pojačavač - 1.2 GHz
Linijski ekstender / Distributivni pojačavač - 1.2 GHz
Line Extender / distributivni pojačavač
Linijski ekstender / Distributivni pojačavač - 1.2 GHz
Linijski ekstender / Distributivni pojačavač - 1.2 GHz
1 GHz Kompaktni linijski pojačavač
1 GHz Distributivni pojačavač
Linijski ekstender / Distributivni pojačavač
Distributivni pojačavač
Distributivni pojačavač
Distributivni pojačavač
1.2 GHz Distributivni pojačavač
FOSTRA F Mikrorisiver za optičke nodove i pojačavače
Headend Controller (HEC) for DELTANET FOSTRA-F
Headend Controller for FOSTRA-F
Intelligent Monitoring Software Solution
Broadband Amplifier
Universal Broadband Amplifier
Broadband Distribution Amplifier
Širokopojasni kućni pojačavač
1.2 GHz Intelligent Trunk / Distribution Amplifier
1.2 GHz Intelligent Trunk / Distribution Amplifier
Drop pojačavač sa jednim izlazom
Drop pojačavač sa četiri izlaza
   

Više se ne proizvodi

Univerzalni širokopojasni pojačavač
Lokalni širokopojasni pojačavač
Lokalni širokopojasni pojačavač
Distributivni pojačavači za SMATV sisteme (u kućnoj ...
Podaci bez modula povratnog smera.
Kućni pojačavači sa aktivnim 65 MHz povratnim smerom
Univerzalni širokopojasni pojačavač sa integrisanim povratnim ...
Širokopojasni kućni pojačavači