ASTRO
Vario-Serija

Univerzalni širokopojasni pojačavač

Više se ne proizvodi

Vario-Serija

Karakteristike:

 • Pojačanje 37 dB / 36 dB / 35,5 dB u zavisnosti od tipa
 • Lokalne i daljinske verzije napajanja
 • GaAs pojačavač za visok-dinamički opseg uz malu potrošnju
 • Dostupni pojačavači sa mogućnošću priključivanja pad-ova ili varijabilnih atenuacija
 • Ekvilizacija dolaznog i odlaznog kablovskog slabljenja radi povećanja izlaznog nivoa
 • Temperaturno-kompenzovan
 • Plug-in podešavanje međustepenog nagiba i međustepenog slabljenja
 • Fleksibilna konfiguracija bazne jedinice sa plug-in dipleks filterima (5-33 MHz VD 33,5-65 MHz VD 65) pojačavača povratnog smera i ulaznih i izlaznih tap-ova (- 10 dB / - 15 dB / - 20 dB)
 • Svi pojačavači povratnog smera bez prekidanja rada
 • Pasivni povratni smer sa nultim-modulom VZ 1001 je moguć
 • Širenje investicija preko nadogradnje sa dipleks filterima i modulima povratnog smera kako i kada potrebe zahtevaju

 Više infomacija / zahtev za ponudom

Support Login

Ulogujte se na naš portal za više informacija