ASTRO
HVO V38 P

Univerzalni širokopojasni pojačavač sa integrisanim povratnim smerom

Više se ne proizvodi

HVO V38 P

HVO V38 P zaokružuje HV-seriju sa potpuno integrisanim konceptom. Potpuna konfiguracija se sprovodi putem jumper-a i pad-ova. Za bolji pregled, smerovi priključenih signala se pokazuju na različitom LED-u.


Karakteristike:

  • Visok izlazni nivo sa velikim C / N zahvaljujući GaAs-MMIC
  • Dipleks filteri i pojačavač povratnog smera on-board
  • 40 / 30 dB snage u direktnom smeru
  • 32 / 22 dB snage u povratnom smeru
  • Konfiguracija preko jumper-a i pad-ova, dug
  • Indikacija priključenih signala preko LED
  • Test tačke na ulazu i izlazu

 Više infomacija / zahtev za ponudom

Support Login

Ulogujte se na naš portal za više informacija