TELMOR
WHX 923

Širokopojasni kućni pojačavači

Više se ne proizvodi

WHX 923

WHX pojačavač je izrađen za profesionalne, multimedijalne CATV mreže koje intenzivno koriste prenos povratnog smera, pogotovo one sa HFC arhitekturom. U takvim mrežama WHX pojačavač obavlja funkciju krajnjeg pojačavača. WHX pojačavači su dostupni u različitim opcijama koje se razlikuju po širini opsega povratnog smera, vrsti napajanja (lokalno ili daljinsko napajanje) i tipu konektora: F, PG 11 i 5/8”.


Karakteristike:

  • Izlazni stepen pojačavača se zasniva na GaAs hibridnom kolu
  • Visok izlazni nivo: 123 dBuV
  • Laka konfiguracija- univerzalni JXP plug-in moduli
  • Mogućnost sviča povratnog smera: pasivni / isključi / aktivni
  • Lokalno ili daljinsko napajanje
  • 2 eksterne test tačke
  • Potpuno hermetičko i kompaktno kućište

 Više infomacija / zahtev za ponudom

Support Login

Ulogujte se na naš portal za više informacija