LINDSAY
LSA 84

Drop pojačavač sa četiri izlaza

LSA 84

Lindsay širokopojasni korisnički pojačavači se proizvode sa različitim izlaznim dB nivoima, samo u opciji direktnog smera, samo u opciji povratnog smera i u kombinaciji za dvosmerne primene. Dostupni su takođe sa jednim do četiri izlazna porta.

 Više infomacija / zahtev za ponudom

Support Login

Ulogujte se na naš portal za više informacija