Pasivni optički uredjaji

Coarse Wavelength Division Multiplexer
1x2 spliter sa razdelnom proporcijom opsega do 5/95 do 50/50
WDM multiplekser

Više se ne proizvodi