Pasivni optički uredjaji

Coarse Wavelength Division Multiplexer
1x2 spliter sa razdelnom proporcijom opsega do 5/95 do 50/50
WDM multiplekser
Steel Tube, Bare Fibre 250µm, No Connector
Steel Tube, bare Fiber 250 µm, with connector
   

Više se ne proizvodi