DKT
CWDM

Coarse Wavelength Division Multiplexer

CWDM
Modul multipleksera kombinuje nekoliko talasnih dužina (kanala) koji se prenose iz zasebnih monomodnih vlakana u jedno monomodno vlakno i isti modul razdvaja talasne dužine koje se prenose u zajedničkom monomodnom vlaknu u zasebne talasne dužine od kojih se svaka prenosi u zasebnom monomodnom vlaknu. CWDM modul se zasniva na tehnologiji tankog film filtera. Ova dokazana tehnologija nudi širok opseg kanala, fleksibilnu konfiguraciju kanala, mali gubitak signala i dobru izolaciju.

Karakteristike

  • Mali gubitak signala i dobra izolacija
  • Dobra stabilnost talasne dužine
  • Optički prenos bez epoxy-ja

 Više infomacija / zahtev za ponudom

Support Login

Ulogujte se na naš portal za više informacija