ASTRO
V 614-4

4x DVB-S u 2x2 PAL modul

V 614-4

Karakteristike:

  • Obrada dva nezavisna DVB-S ulazna signala (V-614-2) ili 4 nezavisna DVB-S ulazna signala (V-614-4) u dva para susedna PAL kanala frekventnog opsega 47-862MHz
  • Uz dodatak standardnim karakteristikama kao što su VPS, teletekst i WSS oba transkodera nude besplatni programabilni tajmer koji korisnike obaveštava u definisano vreme ili u slučaju greške
  • V 614-4: interni programabilni distributor signala omogućava višestruku upotrebu ulaznih signala
  • Opcioni izlazni kanalni filteri
  • Izvanredni parametri signala pomoću Direktne Digitalne tehnologije

 Više infomacija / zahtev za ponudom