ASTRO
V 253 CI

SAT/ASI konverter

V 253 CI

Karakteristike:

  • Konverzija 2 nezavisna QPSK ili 8PSK ulazna signala u ASI trasport strimove
  • Softversko rutiranje na do 4 izlaza
  • Ponovno uređivanje transport strimova sa ASTRO IP-Gateway U 262 ili bilo kojom ASI TS kompatibilnom opremom (na primer multiplekseri)
  • Multiservisno deskremblovanje

 Više infomacija / zahtev za ponudom