ASTRO
V 311

Dual analogni / DVB-T u DVB-T / CATV / SAT modul

V 311

Karakteristike:

  • Konvertovanje zemaljskih analognih i digitalnih (DVB-T) TV programa u CATV ili SAT distributivne sisteme
  • Nezavisno selektovanje kanala na oba izlaza
  • Podrška i za DVB-T u DVB-T
  • Automatsko podešavanje ulaznog nivoa
  • Izvanredni parametri izlaznih kanala pomoću selektivnih izlaznih filtera (opciono)

 Više infomacija / zahtev za ponudom