VIAVI
XPERTrak

Vyriešenie problémov, na tom najviac záleží

XPERTrak

Plne podporuje PATHTRAK hardvér

XPERTrak plne podporuje vašu nasadenú základňu PathTrak. Môže robiť všetko, čo predchádzajúce verzie servera PathTrak, ale môže pridať nový zjednodušený pracovný postup na rýchle zistenie príčiny poruchy a overenie opravy. Zatiaľ čo XPERTrak je oveľa komplexnejšie riešenie ako PathTrak. Viavi si uvedomuje takmer dvojročnú rolu PathTraku ako nástroju technických operácií a zabezpečuje, aby sa pri migrácii na XPERTrak nestratilo nič z toho, čo na ňom mali operátori radi.


Vlastnosti:

  • Uprednostňujte údržbu na základe rizika voči zákazníkovi
  • Zabezpečenie služieb, schopnosť nájdenia a opravy v jednom riešení
  • Plne podporuje integráciu dát a hardvérových prvkov PathTrak
  • Integrované PNM riešenie na objasnenie problémov HFC upstreamu, downstreamu a porúch v domácnosti
  • Komplexné hodnotenie výkonnosti siete, neutrálny predajca


 Vyžiadajte si viac informácií / ponúk