Ochrana dát

Prevádzkovatelia tejto webovej stránky a jej stránok chránia vaše osobné údaje. Preto spracovávame vaše osobné údaje ako dôverné informácie a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov (DSGVO, TKG 2003) a týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Google Analytics

Táto webová lokalita využíva funkcie analýzy webu Google Analytics. Poskytovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Služba Google Analytics používa tzv. Súbory cookies. Súbory cookies sú textové súbory uložené vo vašom počítači, ktoré umožňujú analýzu používania webových stránok používateľmi. Informácie generované cookies pri používaní týchto webových stránok sú zvyčajne prenesené na server Google v Spojených štátoch, kde sú uložené.

Ukladanie súborov cookies služby Google Analytics a využitie tohto analytického nástroja je založené na článku č. 6 sekcia. 1 pism. f GDPR. Prevádzkovateľ týchto webových stránok má legitímny záujem o analýzu modelov používateľov s cieľom optimalizovať ako on-line služby, tak aj reklamné činnosti operátora.

IP anonymizácia

Na tejto webovej stránke sme aktivovali funkciu IP anonymizáciu. V dôsledku toho vaša IP adresa bude skrátená spoločnosťou Google v členských štátoch Európskej únie alebo v iných štátoch, ktoré ratifikovali Dohovor o Európskom hospodárskom priestore pred jeho zaslaním do Spojených štátov. Úplná IP adresa bude odoslaná na jeden zo serverov spoločnosti Google v Spojených štátoch a skrátená len vo výnimočných prípadoch. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky spoločnosť Google použije tieto informácie na analýzu vášho používania týchto webových stránok na generovanie prehľadov o činnostiach na webových stránkach a na poskytovanie ďalších služieb prevádzkovateľovi tejto webovej stránky, ktoré súvisia s používaním webových stránok a internetu. IP adresa odoslaná v spojení so službou Google Analytics z vášho prehliadača sa nebude zlúčovať s inými údajmi, ktoré má spoločnosť Google k dispozícii.

Zásuvný modul prehliadača

Máte možnosť zabrániť archivácii súborov cookies vykonaním príslušných zmien nastavení vášho prehliadača. Musíme však zdôrazniť, že v tomto prípade nebudete môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Navyše máte možnosť zabrániť zaznamenávaniu údajov vygenerovaných súborom cookies spojených s používaním webových stránok (vrátane vašej IP adresy) od spoločnosti Google, ako aj spracovaním týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou zásuvného modulu prehliadača, ktorý je k dispozícii na nasledujúcom odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk.

Námietka voči zaznamenávaniu údajov

Máte možnosť zabrániť nahrávaniu údajov pomocou služby Google Analytics kliknutím na nasledujúci odkaz. Výsledkom bude odhlásenie cookies, ktoré zabráni zaznamenávaniu vašich údajov počas budúcich návštev na tejto webovej lokalite: Deaktivácia služby Google Analytics.

Viac informácií o spracovaní používateľských údajov prostredníctvom služby Google Analytics nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Google na adrese: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk

Kontaktný formulár

Ak nám pošlete dotaz prostredníctvom nášho kontaktného formulára, informácie poskytnuté v kontaktnom formulári, ako aj všetky kontaktné údaje, ktoré sú v ňom poskytnuté, uložíme, aby sme mohli spracovať vašu otázku a ak budeme mať ďalšie otázky. Tieto informácie nebudeme zdieľať bez vášho súhlasu.

Spracovanie údajov vložených do kontaktného formulára preto prebieha výlučne na základe vášho súhlasu (článok 6 ods. 1 písmeno GDPR). Máte právo kedykoľvek odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste nám už poskytli. Aby ste tak urobili, musíte nám zaslať neformálne upozornenie prostredníctvom e-mailu. Týmto nie je dotknutá zákonnosť zhromažďovania údajov, ku ktoréj došlo pred zrušením.

Informácie, ktoré ste zadali do kontaktného formulára, zostanú u nás, až kým nás nepožiadate o vymazanie údajov, zrušíte svoj súhlas s archiváciou údajov alebo ak účel pre ktorý sú informácie archivované už neexistuje (napr. naša odpoveď na váš dotaz). Týmto nie sú dotknuté žiadne povinné právne ustanovenia - najmä doby uchovávania.

Žiadosť e-mailom, telefonicky / prístup do oblasti podpory

Ak nás kontaktujete e-mailom, telefónom alebo faxom alebo ak používate našu oblasť podpory, vaša žiadosť, vrátane všetkých výsledných osobných údajov (meno, požiadavka), bude uchovaná a spracovaná na účely spracovania vašej žiadosti. Tieto údaje neprenášame bez vášho súhlasu.

Aké máte práva, pokiaľ ide o vaše informácie?

Máte právo dostať informácie o zdroji, príjemcoch a účeloch svojich archivovaných osobných údajov kedykoľvek bez toho, aby ste museli zaplatiť poplatok za takéto zverejnenie. Máte tiež právo požadovať, aby boli vaše údaje odstránené, zablokované alebo odstránené. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto alebo iných otázok súvisiacich s ochranou údajov, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať na adrese (office@normann.sk).

Máte tiež právo nahlásiť sťažnosť u príslušnej dozornej agentúry. Okrem toho máte za určitých okolností právo požadovať obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.

Normann Engineering s.r.o.

Haburská 49/C, SK-821 01 Bratislava

Tel: +421 2 446 34 740