ARRIS / MOTOROLA
VTN244

Deep Fiber 2X2 optički čvor

VTN244
Serija Arris VTN (Versatile Telecommunications Node) optičkih čvorova je dizajnirana tako da zadovolji rastuću potrebu za polaganjem optičkih vlakana sve dublje u kablovskim mrežama. VTN244 ima istu platformu kućišta kao i standardna VTN123 platforma. Dodatne vrhunske karakteristike uključuju segmentaciju signala direktnog smera, segmentaciju povratnog smera, redundantna napajanja i insertovanje lokalnog kanala. Ovaj optički čvor je elektronski programabilan (E-Pack) i omogućava lako održavanje.

Karakteristike

 • 1006 MHz galijum arsenida (GaAs)
 • Četiri izlaza visokog nivoa od 55 dBmV
 • Segmentirani ili redundantni direktni smer
 • Segmentirani ili redundantni povratnog smer
 • Redundantna napajanja
 • FP/DFB/CWDM predajnici povratnog smera
 • Insertovanje lokalnog kanala
 • Napajanje od 00/240V AC i 24/9 0 V
 • Euro-DOCIS monitoring statusa
 • Optički AGC
 • 15A Prolazna snaga izlazna struja
 • RF-20 dB test tačka
 • IP68 faktor zaštite

 Više infomacija / zahtev za ponudom

Support Login

Ulogujte se na naš portal za više informacija


Dokumentacija

DOCSIS 3.1 and RFoG

Leveraging RFoG to Deliver DOCSIS and GPON Services