DKT
Tapovi i spliteri bez konektora

sa plug-in modulatorima

Tapovi i spliteri bez konektora
COMEGA CONFREE je kompletna serija flekibilnih pasivnih komponenti visokog kvaliteta bez konektora za primenu u najudaljenijim delovima HFC mreža ili za nadogradnju starih mreža.

CONFREE je izrađen da odgovori na zahtev za isplativim koaksijalnim rešenjem u linijskoj i distributivno mreži obezbeđujući uslove za buduće multimedijalne servise i širokopojasni prenos i analognih i digitalnih signala. CONnector FREE dizajn koji koristi samo kablovske šelne stavlja važan akcenat na smanjenje troškova u mrežama, ili tako što se nadograđuje za bi-direkcioni prenos ili čak u mrežama koje se grade od početka, koje mogu iskoristiti prednost povoljnih cena ove sveobuhvatne linije.

U liniji COMEGA serije, CONFREE se proizvodi u saglasnosti sa visokim standardima koji se zahtevaju za današnje dvosmerne širokopojasne prenose. CONFREE tapovi (ACT) omogućavaju propuštanje 6A struje na linijskom (trunk) izlazu, spliteri (ACP) 10 A na svim izlazima što je pogodno za povećanu potrošnju koju zahtevaju pojačavači povratnog smera koji se napajaju sa linije I pojačavači sa visokim izlaznim nivoom u bi’direkcionim mrežama. CONFREE tapovi i spliteri kompaktne konstrukcije zajedno sa CONnector FREE dizajnom omogućavaju značajnu uštedu prostora. CONFREE se primenjuje i u linijskim i u distributivnim mrežama.

 Više infomacija / zahtev za ponudom

Support Login

Ulogujte se na naš portal za više informacija