ZHONE
MXK EFM SHDSL 24 NTP / NTWC

SHDSL EFM Linijska kartica za MXK

Više se ne proizvodi

MXK EFM SHDSL 24 NTP / NTWC

MXK-EFM-SHDSL-24-NTP pruža 24 nezavisne bakarne parice SHDSL linije omogućavajući brzine podataka u rasponu od 144 Kbps do 5.7 Mbps simetričnog propusnog opsega po portu. MXK-EFM-SHDSL-24 takođe podržava bondovanje petlje (ili EFM bondovanje ili Ethernet bondovanje petlje) koje omogućava servis provajderu bondovanje brojnih bakarnih parova za opsege od preko 22 Mbps po krajnjem korisniku (korišćenjem ETHX-3384 CPE). MXK-EFM-SHDSL-24-NTP pruža tajming mreže za udaljene uređaje kao i napajanje za svaku petlju.


Karakteristike:

  • Lak prelaz sa prestandardizovanog SHDSL zasnovanom na Ethernet-u do potpune saglasnosti sa 802.3ah uz upotrebu 2Base-TL i Ethernet OAM
  • Radi u MXK šasiji zajedno sa najfleksibilnijom serijom linijskih kartica u industriji
  • Kompatibilan sa svim SHDSL uređajima mrežnih ekstendera kao i sa novim Ethernet pristupnim uređajima saglasnim sa EFM
  • Vodeći MTM menadžment saobraćaja obezbeđuje IP QoS, oblikovanje saobraćaja i dinamično dodeljivanje opsega da podrži video, VoIP i ostale aplikacije
  • Podržava bondovanje petlje upotrebom EFM ili pre-stndardizovano bondovanja za maksimalnu fleksibilnost primene
  • Automatsko bondovanje petlje hitless adds & drops za pouzdano i lako bondovanje konekcija

 Više infomacija / zahtev za ponudom

EXTRAS

Support Login

Ulogujte se na naš portal za više informacija