ARRIS / HARMONIC
HLP4800

Optička platforma

Više se ne proizvodi

HLP4800

3 RU platforma, prima primarno i bekap napajanje i do 10 Aurorinih standardnih plug-in modula. Sa svojim modularnim dizajnom i ugrađenim komunikacijskim interfejsima HLP 4800 pruža operatorima infrastrukturu koja zadovoljava novonastale zahteve širokopojasne mreže. Trebalo bi obaviti konfiguraciju HLP 4800 sa HNC 4800 kontrolorom. Ovaj modul kombinuje displej, korisnički interfejs sa 5 dugmića i softversku licencu koja omogućava WEB/SNMP interfejs. Zbog poboljšanja pouzdanosti i up-time-a sistema, HNC 4800 ima mogućnost hot-swap-a i može se ukloniti, zameniti ili nadograditi bez prekidanja rada aplikacionog modula. HLP 4800 se puni preko redundantnog AC ili DC napajanja instaliranih u određenim slotovima šasije.


Karakteristike:

  • 10 dodeljenih modularnih slotova u 3 RU platformi
  • 2 napajanja i 1 slot displeja / kontrolora
  • Mogućnost hot-swap-a primarnog i bekap napajanja
  • Mogućnost hot-swap-a modula displeja / kontrole
  • WEB/SNMP uz licencu
  • Kompatibilan sa postojećim Harmonikovim aplikacionim modulima

 Više infomacija / zahtev za ponudom