ASTRO
V 251 (CI) / V 252

Digital DVB-S/S2 u ASI modul

Više se ne proizvodi

V 251 (CI) / V 252

V 252 se koristi za obradu dva nezavisna DVB-S2 ulazna signala u ASI strimove. Ovi strimovi se mogu rutirati na do 6 izlaza. Ovi strimovi se mogu obrađivati ili IP ASTRO gateway-jem U 262 ili bilo kojom ASI TS kompatibilnom opremom (na primer multiplekseri).

 Više infomacija / zahtev za ponudom

Support Login

Ulogujte se na naš portal za više informacija