COMMSCOPE
CH3000 platforma

Univerzalna optička platforma – večina modula već podržava do 1,2GHz

Optička platforma za sve namene:

COMMSCOPE CH3000 je headend optička platfoma namenjena kablovskim operatima koja nudi maksimalnu fleksibilnost, skalabilnost, gustinu pakovanja, pouzdanost i jednostavnu upotrebu. To je robusna i moćna platforma koja podržava sve današnje standarde optičkog prenosa i vrlo lako se može rekonfigurisati kako bi u budućnosti podržala i nove servise, kao i promenu topologije mreže. Neke od prednosti ove platforme su:

 • Većina modula su već Docsis 3.1 kompatibilni
 • Vodeći proizvođač opreme za optički transport
 • Inovativni backplane koncept sa fleksibilnim konfiguracijama
 • Jednostavan i efikasan web menadžment

COMMSCOPE CH3000 platforma-Pic 1

ARRIS CH3000 Platform with High Density Modules


Zbog velike gustine pakovanja CH3000 je idealan za mesta gde je bitan prostor u reku. U šasiju je moguće instalirati različite aktivne i pasivne module. Moduli, u zavisnosti od funkcije, mogu zauzimati jedan ili dva slota, a u dubini mogu biti do pola ili do kraja šasije.
Karakteristike

 • 3RU - mogućnost instalacije bez ostavljanja prostora između šasija
 • Mid plane podržava energetski i menadžment sistem
 • Svi slotovi su identični: bilo koja kombinacija modula može biti instalirana u bilo koji slot
 • Do 14 aktivnih modula pune dubine i jedan modul napajanja
 • Do 32 pasivna modula pola dubine (šasija bez napajanja)
 • Patentirane dinamičke pozadinske pločice za pravi plug & play
 • Podržava instalaciju modula spreda i otpozadi
 • Podržava spoljni SNMP menadžment
 • Opcionalni rek dodatak za menadžment optičkih kablova


COMMSCOPE CH3000 platforma-Pic 2

HT3540 High Density Transmitters in the CH3000


COMMSCOPE CH3000 platforma

EXTRAS