OTHERS
NV 1040

Diaľkové napájanie v uzavretom kryte

NV 1040

Ferro rezonančné zdroje energie sú ideálne zdroje energie pre napájanie systémov CATV.


Vlastnosti:

  • Izoluje záťaž od zdroja energie
  • Vynikajúca a spoľahlivá ochrana
  • Poskytuje vynikajúcu reguláciu napätia s potlačením prepätia a obmedzením prúdu
  • Sekundárne napätie je kvázi-pravouhlé, a tak fixuje šum v systéme HFC
  • Výrobky sú úplne utesnené
  • Vetranie nie je potrebné (vyžarovanie tepla prúdením)

 Vyžiadajte si viac informácií / ponúk

Support Login

Pre viac informácii sa prihláste na náš portál podpory