PRODELIN
1252 / 1253 Series

Profesionalna SAT-antena: 2,4 m

1252 / 1253 Series

Vlastnosti:

  • Presný lisovaný stredový reflektor
  • Séria 1252 - držiak Az / El, Séria 1253 - polárny držiak
  • Nízke prepravné náklady s tromi panelovými reflektormi
  • Jednotlivé panely sú vzájomne zameniteľné a zameniteľné v teréne
  • Pozinkované oceľové nosníky
  • Voliteľné s proti-mrazovým systémom

 Vyžiadajte si viac informácií / ponúk

Support Login

Pre viac informácii sa prihláste na náš portál podpory