COMMSCOPE
NC2000 a E6000n

Prístrojom Remote PHY pre DOCSIS 3.1

Distribuovaná prístupová architektúra (DAA) alebo Remote PHY zariadenie ponúka mnoho potenciálnych výhod vrátane zvýšenej kapacity šírky pásma, zlepšenej efektívnosti vlákien (vlnových dĺžok a vzdialenosti), zjednodušenie prevádzky s digitálnou optikou, zníženia veľkosti priestorov a aj energetických nárokov a usporiadanie systémov budúcnosti.


COMMSCOPE NC2000 a E6000n-Pic 1


COMMSCOPE zabezpečuje CCAP Core aj Remote PHY Device (RPD) definované v architektúre Modular Headend Architecture spoločnosti CableLabs (MHAv2). V tomto prístupe sa vrstva PHY presunie z CCAP do nodu, ale funkcie spracovania MAC, zabezpečenia a monitorovania zostávajú v hlavnej stanici.

E6000 CCAP funguje na hardvérovej platforme Gen 2 E6000 (E6000 Chassis, RSM-2, DCAM-2 a UCAM-2). RPD sú doplnkové moduly pre existujúce COMMSCOPE nody. COMMSCOPE podporuje tri RPD formáty: E6000n RPD pre OM6000 optický nod, E6000n RPD pre NC4000 a NC2000 nody a E6000n RPD pre Remote PHY Shelf.

Generovanie RF signálov v optických nodoch môže poskytnúť nákladovo efektívny nástroj pre:

 • Zlepšenie kvality signálu zariadenia
 • Zlepšenie využitia a dosahu vlákien
 • Zlepšenie hustoty služieb v hlavnej staniciach
 • Zníženie priestoru a spotreby energie
 • Zjednodušenie údržby zariadenia pomocou digitálnej optiky
 • Zníženie nákladov na prenos


Aplikácie pre DDA:

 • Aktualizácia zariadenia pre podporu DOCSIS 3.1
 • Konsolidácia hubu
 • Umožnenie zavádzania Fiber Deep bez nutnosti rozšírenia hlavnej stanice.
 • Využívanie DWDM optiky pre diaľkové spojenia.
 • Podpora dátových služieb v malých rozbočovačoch.
 • Zjednodušenie zmien v US / DS


COMMSCOPE NC2000 a E6000n-Pic 2