VIAVI
XPERTRAK

Vyriešte najdôležitejšie problémy

Existuje mnoho systémov, ktoré sú dnes k dispozícii na to, aby Vám indikovali problém iba červenou LEDkou, ale iba XPERTrak vám poskytuje náhľad a nástroje, ktoré vám pomôžu zmeniť indikáciu na zelenú. XPERTrak obsahuje integrované nástroje na rýchle vyhľadávanie a riešenie problémov. Virtualizovaný systém zjednodušuje prechod na nové technológie HFC, ako je Remote PHY, a umožňuje nepretržité možnosti údržby HFC.


VIAVI XPERTRAK-Pic 1


Vlastnosti

  • Uprednostňujte údržbu na základe rizika voči zákazníkovi
  • Zabezpečenie služieb, nájdenie a oprava porúch v jednom riešení
  • Plne podporuje integráciu dát a hardvérových prvkov PathTrak
  • Integrované riešenie PNM na označenie problémov s HFC upstream, downstream alebo poruchách v domácnosti
  • Celosystémové hodnotenie výkonnosti siete


VIAVI XPERTRAK-Pic 2

Upstream PNM view map


VIAVI XPERTRAK-Pic 3

Downstream PNM view map


VIAVI XPERTRAK

EXTRAS