ARRIS / MOTOROLA
GX2 EA1000

1550nm Broadcast/Narrowcast predajnik

Više se ne proizvodi

GX2 EA1000

Serija broadcast / narrowcast 1550 nm predajnika OmniStar GX2 EA1000  koristi naprednu tehnologiju kako bi obezbedila nisku škripu i šum za vrhunske distorzione performanse. Uzak spektar lasera omogućava da se sa malim disperzionim karakteristikama ostvare slične performanse kao kod broadcast 1310 predajnika sa mogućnošču prenosa više talasnih dužina  po jednom vlaknu u C opsegu.


Karakteristike:

  • Performanse punog 52-1003 MHz direktnog opsega
  • Mogućnost downstream-a za više talasnih dužina
  • Udaljenost linka do 60 km
  • 12 dBm SBS potiskivanja po talasnoj dužini
  • Dostupan u ITU kanalima 20 kroz 35
  • Nije potrebna kompenzacija disperzije

 Više infomacija / zahtev za ponudom

Support Login

Ulogujte se na naš portal za više informacija