ASTRO
V 912 ASI CI

2x ASI u PAL modul

V 912 ASI CI

Karakteristike:

  • Konvertovanje dva ASI signala u 2 nezavisna COFDM izlazna signala
  • Programi za transmodulaciju se biraju preko pass ili drop servis filtera
  • Opcioni izlazni kanalni filteri za poboljšanje performansi izlaznog signala

 Više infomacija / zahtev za ponudom