DEV
MODULO PLATFORMA

Pasivne i aktivne komponente za vašu HFC mrežu

Serija MODULO donosi mogućnost kombinovanja aktivnih i pasivnih komponenata u istoj šasiji. Na raspolaganju su spliteri/kombajneri, ekvilajzeri, pojačavači (upstream i downstream) i napajanja.


DEV MODULO PLATFORMA-Pic 1


MODULO 5 RU šasija je pogodna za sve aktivne i pasivne module i može biti opremljena kontrolorom koji obezbeđuje daljinsko upravljanje i SNMP podršku za aktivne proizvode. Moduli RF prenosa vrhunskog kvaliteta dostupni su za upotrebu u HFC mrežama za prenos RF signala preko električnih ili optičkih kablova.

Svi moduli su dizajnirani i konstruisani prema potrebama operatora, bez obzira na varijacije i zahteve korisnika. Svi proizvodi su proizvedeni u Nemačkoj i napravljeni da zadovolje najviše standarde dostupnosti sistema, pouzdanosti i upravljivosti.


Prednosti

  • Spreman DOSCIS 3.1
  • Više funkcija po RU
  • Upravljanje ako je potrebno
  • Ektremna pouzdanost
  • 7 godina garancije


DEV MODULO PLATFORMA

EXTRAS