VIAVI
XPERTRAK

Rešava najbitnije probleme

Danas ima dosta alata koji pokazuju probleme i crvene lampice,ali samo XPERTrak daje uvid i alate koji vam pomažu da ih sredite. Registrujte potencijalne probleme pre nego što nastanu zahvaljujući prioritetizaciji baziranoj na uticaju problema na korisnike. Brzo adresirajte probleme sa integrisanim “find and fix” alatima uključujući i interakciju sa mernim instrumentima na terenu. Virtuelizovani sistem olakšava tranziciju na nove HFC tehnologije kao sto je Remote PHY.


VIAVI XPERTRAK-Pic 1


Karakteristike

  • Prioritet održavanja baziran na uticaju problema na korisnike
  • Osiguranje servisa i terenske “find and fix” mogućnosti u jednom rešenju
  • Potpuna podrška za PathTrak hardver i integracija sa podacima iz mrežnih elemenata
  • Integrisano PNM rešenje koje pokazuje HFC upstream, downstream i probleme u kućnim instalacijama
  • Konzistentna sistemska procena performansi cele mreže, nezavisno od proizvođača opreme


VIAVI XPERTRAK-Pic 2

Upstream PNM view map


VIAVI XPERTRAK-Pic 3

Downstream PNM view map


VIAVI XPERTRAK

EXTRAS