ARRIS
CH3000 platforma

Univerzalna optička platforma – večina modula već podržava do 1,2GHz

Optička platforma za sve namene:

Arris CH3000 je headend optička platfoma namenjena kablovskim operatima koja nudi maksimalnu fleksibilnost, skalabilnost, gustinu pakovanja, pouzdanost i jednostavnu upotrebu. To je robusna i moćna platforma koja podržava sve današnje standarde optičkog prenosa i vrlo lako se može rekonfigurisati kako bi u budućnosti podržala i nove servise, kao i promenu topologije mreže. Neke od prednosti ove platforme su:

  • Većina modula su već Docsis 3.1 kompatibilni
  • Vodeći proizvođač opreme za optički transport
  • Inovativni backplane koncept sa fleksibilnim konfiguracijama
  • Jednostavan i efikasan web menadžment

ARRIS CH3000 platforma-Pic 1

ARRIS CH3000 Platform with High Density Modules


Zbog velike gustine pakovanja CH3000 je idealan za mesta gde je bitan prostor u reku. U šasiju je moguće instalirati različite aktivne i pasivne module. Moduli, u zavisnosti od funkcije, mogu zauzimati jedan ili dva slota, a u dubini mogu biti do pola ili do kraja šasije.

ARRIS CH3000 platforma-Pic 2

HT3540 High Density Transmitters in the CH3000


ARRIS CH3000 platforma

EXTRAS