VIAVI
SmartOTDR

Dostupan, lak za upotrebu ručni instrument za tehničare svih nivoa

Moćna konektivnost

Nekoliko opcija povezivanja (3G/4G mreže android telefona preko USB-a i opciono Bluetooth/ WiFi-a) omogućuje daljinsku kontrolu kao i prenos podataka i naloga sa i na tablete, smartfone i kompjutere. SmartOTDR brzo rešava probleme na terenu u realnom vremenu, a opcioni SmartAccess Anywhere (SAA) može da otvori tunel na cloudu, kako bi tehničari daljinski mogli da pristupe i kontrolišu instrument. Kompatibilan sa velikim brojem cloud servera (WebDAV servis provajderi), SmartOTDR može trenutno da podeli rezultate merenja korišćenjem integrisanog FastReport .pdf generisanja izveštaja.


VIAVI SmartOTDR-Pic 1


TDR uključuje i jednogodišnji trial cloud baziranog StrataSync-a za
uredjaje, konfiguracije i menadžment izveštaja sa testova, kao i da
omogući da svi uređaji imaju poslednju verziju softvera i opcija.


VIAVI SmartOTDR-Pic 2

SmartOTDR with optional P5000i Fiber Microscope


VIAVI SmartOTDR

EXTRAS