PLANIRAN NOVI
DATUM

Od 8. do 10. Juna 2021.
(umesto od 12. do 14. Maja 2020.)

Zbog trenutnog razvoja događaja u vezi sa corona virusom , organizatori se osećaju primorano da otkažu događaj


PLANIRAN NOVI DATUM-Pic 1PLANIRAN NOVI DATUM

EXTRAS