ARRIS / HARMONIC
HLN 3812 / HLN 3812H

Kompaktni optički čvor

Više se ne proizvodi

HLN 3812 / HLN 3812H
Aurora HLN 3812 / HLN 3812H odgovara na potrebe za kompaktnim, isplativim optičkim čvorom. Ovaj čvor obuhvata ergonomsko, robusno, die-cast aluminijumsko kućište. Kućište podržava jednostavan menadžmet vlakana i ima lako zamenljivo napajanje. RF modul podržava dva izlaza. HLN 3812 se standardno pakuje sa jednim optičkim prijemnim modulom. Dostupan je dijapazon predajnika zahvaljujući različitim laserskim tehnologijama.

Karakteristike

  • Kompaktno, robusno, die-cast aluminijumsko kućište omogućava montažu na zidu, žici ili postolju
  • Do dva izlaza visokog nivoa nude isplativ dizajn mreže

Support Login

Ulogujte se na naš portal za više informacija