VIAVI
P5000i

Automatsko ispitivanje vlakna i analiza dobar/loš

P5000i

P5000i je digitalni, ručni mikroskop koji automatski pregleda i ocenjuje krajeve optičkih konektora prema industrijskim standardima i specifikacijama. Digitalni mikroskop pruža trenutne pass / fail rezultate na pritisak dugmeta eliminišući subjektivne dileme koje oduzimaju vreme.


Karakteristike:

  • Mogućnost podešavanja profila od strane korisnika: omogućava ocenjivanje prema bilo kom postavljenom kriterijumu
  • Obuhvata FiberChekPRO softver za analizu i izveštavanje sa PC / laptopa
  • Automatsko centriranje slike garantuje da je vlakno uvek na sredini ekrana
  • Generisanje detaljnih izveštaja da bi se potvrdili i dokumentovali rezultati
  • Dve mogućnosti uvećanja: (200X i 400X) pružaju inspekciju i analizu koje su visokog nivoa i detaljne
  • Dugme za uveličavanje omogućava jednostavan svičing u oba stanja: live i analiza
  • Prihvata FBPT series tips: za sveobuhvatnu podršku svih vrsta konektora koji se koriste u današnjim mrežama
  • Ergonomski točkić za kontrolu fokusa omogućava korisniku da lako i precizno optimizuje kvalitet fokusa

 Više infomacija / zahtev za ponudom