COMMSCOPE
Serija 11

11 F 60 BEM / 11 FTSE 77% / 11 F TSEF 77%

Serija 11
  • 11 F 60 BEM - Distributivni kabl
  • 11 F 77 BEF – Distributivni kabl sa vodo-nepropusnom ispunom
  • 11 F 60 BEM – Kabl sa sajlom
  • 11 F TSE - Distributivni kabl
  • 11 F TSEF – Distributivni kabl sa vodo-nepropusnom ispunom

 Više infomacija / zahtev za ponudom

Support Login

Ulogujte se na naš portal za više informacija