ASTRO
V KF Kxx

Selektivni kanalni ulazni u izlazni filter

V KF Kxx

Da bi se usaglasio sa Evropskim Standardima (EN 50083-2) potreban je selektivni ulazni filter kanala V KF Kxx koji se može poručiti navođenjem ulaznog kanala.

 Više infomacija / zahtev za ponudom

Support Login

Ulogujte se na naš portal za više informacija