ASTRO
V 712 (CI)

Digitalne dualne DVB-T plug-in kartice

Više se ne proizvodi

V 712 (CI)

Kao i V 711, ali realizovan u direktnoj digitalnoj tehnologiji. V 712 kartica je izrađena za transkodovanje dva digitalna DVB-T TV programa u standardne PAL signale frekventnog opsega 47-862 MHz. Sadrži dva nezavisna ulazna demodulatora i jedan zajednički izlazni konvertor. To znači da se bilo koja dva DVB-T programa mogu konvertovati u dva susedna kanala. Svaka ploča ima kontrolu nivoa za podešavanje nivoa pojedinačnih plug-in ploča na isti izlazni nivo preko KC 3 ili HE programskog softvera. Moguće je dodati selektivne izlazne filtere kanala (V-KF...) kako bi se održao izvanredan kvalitet signala posle kombinovanja.

 Više infomacija / zahtev za ponudom

Support Login

Ulogujte se na naš portal za više informacija