COMMSCOPE
NC2000 i E6000n

Novi Remote PHY uređajem za DOCSIS 3.1

Kao novi korak u konstantnoj evoluciji ka svim digital-headend-ovima, distributed access architecture (DAA) proširuje digitalni deo headend/hub domena na optičku mrežu I postavlja digitalni/RF interfejs na granicu optike/koaksijale. Ovaj strateški potez nudi mnoge potencijalne benefite, uključujući povećanje kapaciteta propusnog opsega, poboljšanu efikasnost optike (talasne dužine I rastojanje), pojednostavljene operacije dela mreže sa digitalnom optikom, smanjenje opterećenja na prostoru objekata i Sistema napajanja i direktno usmeravanje sa NFV/SDN/FTTx sistemom budućnosti.


COMMSCOPE NC2000 i E6000n-Pic 1


COMMSCOPE obezbeđuje kako CCAP Core tako i Remote PHY Device (RPD)
definisan u CableLabs Modular Headend Architecture (MHAv2). U ovom
pristupu, PHY layer se pomera od CCAP u čvor ili remote shelf, ali MAC
processing, provisioning i monitoring i dalje ostaju u headend-u.


E6000
CCAP Core radi na hardverskoj platformi Gen 2 E6000 (šasija E6000,
RSM-2, DCAM-2 i UCAM-2). RDP-ovi su dodatni moduli za postojeće COMMSCOPE nodove. COMMSCOPE podržava tri RPD forme faktora: E6000n RPD za OM6000 Fiber
Deep node, E6000n RPD za NC4000 i NC2000 nodove i E6000n RPD za Remote
PHY Shelf.


Generisanje RF signala u optičkom čvoru umesto u headend-u može obezbediti cenovno-efektivan alat za:

 • Poboljšanje kvaliteta izvornog signala
 • Poboljšanje iskorišćenja vlakana
 • Poboljšanje gustine service grupa u headend-u
 • Smanjenje prostora i potrošnje energije u headend-u
 • Pojednostavljivanje održavanja sistema pomoću digitalne optike


Aplikacije za DAA uključuju

 • Unapređenje mreže za DOCSIS 3.1
 • HUB konsolidacija
 • Omogućava Fiber Deep razvoj bez potrebe za proširenjem headend-a
 • Korišćenje DWDM optike za daljinske linkove
 • Podržavanje podataka u malim hub-ovima
 • Pojednostavljenje logistike za promenu US/DS splita ili top-end frekvencija


COMMSCOPE NC2000 i E6000n-Pic 2