ARRIS
NC2000

2x2 segmentni optički čvor sada na 1,2 GHz

NC 2000 optički čvor je dizajniran za različite primene u HFC ili optičkoj arhitekturi. Sa optičkim priključkom sa donje strane i tri koaksijalna izlaza, modularni dizajn čvora ima visoke RF izlazne nivoe i 2x2 segmentaciju, a može se montirati na zid ili postolje po potrebi. Dostupne opcije uključuju alternativni route switching, treći izlaz preko plug-in splitera, I automatsku kontrolu pojačanja.


ARRIS NC2000-Pic 1

NC 2000 Inside View


NC2000 uključuje RF modul i tri slot modula koji se mogu popuniti prema zahtevima mrežne arhitekture – fleksibilnost je ključna karakteristika ovog čvora. Dva slota se najčešće koriste za forward receiver i digital return module, sa trećim slotom koji se obično koristi za forward path redudancy ili segmentaciju. Čvor može biti popunjen i sa drugim jedinstvenim ARRIS modulima kao što su optički switch, EDFA, ili DWDM transponder, optimizujući performanse i pouzdanost za širok spektar aplikacija.

Platforma se može opremiti sa plug-in digital return path transiverima, i kada je konfigurisana sa plug-in korisnički selektivnin SFP modulima podržava talasne dužine od 1310 nm, 1550 nm, CWDM ili DWDM. Alternativno DT4000 serija "2-fer" transiveri mogu prihvatiti dvojni RF ulaz za dva nezavisna segmenta i plug-in korisnički selektivnim SFP modulima za podržavanje bilo koje od istih talasnih dužina.


ARRIS NC2000-Pic 2

There are many different Return Path Transceiver Modules available.


ARRIS NC2000

EXTRAS