VIAVI
SCU-1800

Nova Sweeping platforma za ONX 630 i DSAM 6300

Sweeping do 1,2 GHz

Kao zamena za postojeće SDA 5500/55100, SCU 1800 nudi dosta novih opcija. 16 ulaza na SCU-1800 nudi poboljšane performanse sa manje kombinovanja kablova, unapredjenim pragom šuma, nižom cenom i zauzima manje prostora u reku.

Jedan 1U SCU-1800 poseduje 16 sweep test portova i može da zameni više 3U SDA koji poseduju samo po jedan sweep test port. Ovo je značajna ušteda u rek prostoru, ali zbog manje potrebe za kombinovanjem kablova štedi se još više prostora u reku.


VIAVI SCU-1800-Pic 1

Sweeping Concept with SCU1800 and ONX/DSAM


VIAVI SCU-1800-Pic 2

SCU 1800 offers 16 input ports


VIAVI SCU-1800-Pic 3

Rack Space Conservation with SCU 1800


VIAVI SCU-1800

EXTRAS