VIAVI
ONX-630/620

Sada sa TDR funkcijom

  • Opciono za sve ONX modele
  • Testirajte i utvrdite dužine kablova u kućnoj coax topologiji
  • Emituje kratak puls u koaks mrežu, meri povratni eho impuls, izračunava dužinu do refleksije
  • Prikazuje refleksije grafički i tabelarno
  • Čuva i sinhronizuje TDR rezultate na StrataSync
  • Bolja validacija coax Instalacije kod korisnika
  • Pouzdanost tehničara i/ili podizvođačaTDR sa ONX-omVIAVI ONX-630/620

EXTRAS