FUJIKURA
90S+

Core Alignement Fusion Splicer


FUJIKURA 90S+-Pic 1

Automatická ochrana pred vetrom pri otváraní a zatváraní


FUJIKURA 90S+-Pic 2

Užívateľsky prívetivá pracovná stanica


FUJIKURA 90S+

EXTRAS