FUJIKURA
90S+

Core Alignement Fusion Splicer

90S+ je nabitá celým radom nových a vylepšených funkcií, ktoré boli špeciálne navrhnuté tak, aby umožnili používateľovi pracovať rýchlejšie a presnejšie. Celkový čas procesu spájania sa v porovnaní s naším predchádzajúcim modelom (70S+) výrazne skrátil. Dosiahlo sa to kombináciou vylepšenej časovej odozvy pre automatickú ochranu pred vetrom a automatického vyhrievania, nových svoriek na uchytenie vlákien, vylepšených univerzálnych svoriek plášťa a prepracovanej vnútornej štruktúry, ktorá prispôsobuje ochranný kryt k bodu zvaru, takže po spustení procesu sa používateľ už viac nemusí dotknúť zváračky 90S+.FUJIKURA 90S+-Pic 1

Automatická ochrana pred vetrom pri otváraní a zatváraní


Aktívna kontrola zvaru

  • 90S+ využíva riadenie parametrov v reálnom čase analýzou intenzity jasu vlákna počas procesu spájania.
  • V závislosti od typu vlákna sa automaticky použijú optimálne parametre zvaru.
  • Stav dvoch koncových plôch sa analyzuje a vykoná sa optimálna kontrola zvaru. To výrazne znižuje chybu zvaru a znižuje riziko novej inštalácie.


Aktívna správa čepele

  • 90S+ a Fiber Cleaver CT50 sú vybavené bezdrôtovým dátovým pripojením. Táto funkcia umožňuje automatické nastavenie čepele, ak 90S + zistí, že čepeľ je opotrebovaná. Zváračku je možné pripojiť k dvom CT50 súčasne.
  • Zobrazí sa zostávajúca životnosť čepele a používateľ je informovaný, keď je potrebná zmena výšky, polohy alebo nová čepeľ.


Nové funkcie umožňujú 90S+ skrátiť prevádzkový čas o 50 % v porovnaní s predchádzajúcim modelom!


FUJIKURA 90S+-Pic 2

Užívateľsky prívetivá pracovná stanica


FUJIKURA 90S+

EXTRAS