VIAVI
XPERTrak

Systém využívajúci portfólio VIAVI na spoluprácu zariadení

XPERTrak od spoločnosti VIAVI kombinuje rôzne nástroje na sledovanie funkčnosti a stavu vašej siete a umožňuje vám rýchlo a efektívne reagovať na akékoľvek problémy, ktoré je potrebné vyriešiť.


Údaje získané zo 6 podoblastí je možné zlúčiť a sledovať v systéme XPERTrak. Toto obsahuje:


QoE - Na ktorých problémoch záleží najviac? Na ktorých predplatiteľov má QoE vplyv, ktorý problém ich spôsobuje?
PNM - Aké fyzické problémy má zariadenie?
DAA - virtualizovaná testovacia sonda nahrádza hardvér.
PathTrak - zlatý štandard na problémy s upstreamom.
Únik - Kde sú poruchy tienenia?
Meracie prístroje - Spolupráca nástrojov pre vyhľadanie a opravu.


VIAVI XPERTrak-Pic 1


1.    QoE - Na ktorých problémoch záleží najviac? Na ktorých predplatiteľov má QoE vplyv, ktorý problém ich spôsobuje?

Napríklad pre zlepšenie kvality svojej siete môžete triediť uzly v závislosti od ich dôležitosti v QoE (napr. Koľko používateľov je ovplyvnených).
V ďalšom kroku sa môžete bližšie pozrieť, či majú vybrané uzly problémy, ktoré majú vplyv na QoE predplatiteľov.
Je tiež jednoduchšie identifikovať „rizikových“ predplatiteľov a prijímať výstrahy, kým bude zasiahnutá skupina predplatiteľov. Tiež rýchlo rozoznajte problémy jednotlivých účastníkov a sietí.

Ďalšia strana: 2. PNM - Aké fyzické problémy má zariadenie?


VIAVI XPERTrak-Pic 2


VIAVI XPERTrak-Pic 3


VIAVI XPERTrak