INCOAX
IN:XTND

Širokopásmový prenos dát s rýchlosťou až 2,5 Gbps cez existujúce koaxiálne káble

Veľa poskytovateľov sietí už veľmi často nahradilo koaxiálne alebo DSL linky optickými vláknami. Najťažšou témou však zostáva, ako osloviť účastníkov na niekoľkých posledných metroch. Optické spojenia priamo so zákazníkom nie sú vždy možné.


S MoCA Access 2.5 môže byť koncovému zákazníkovi k dispozícii až 2,5 Gbit/s na RF kanál. Je to oveľa viac ako technológie založené na DSL a DOCSIS, ktoré sú schopné prenášať kvôli obmedzeným fyzikálnym vlastnostiam káblov.


INCOAX IN:XTND-Pic 1

IN: XTND Prehľad systému


Gigabitovú-rýchlostnú kapacitu vlákna možno poskytnúť v domácnosti pomocou nákladovo efektívnej, neinvazívnej viackanálovej technológie MoCA Access 2.5. S produktmi IN: XTND ponúka INCOAX potrebný hardvér.

Zlučovačom sa internetový RF signál privádza do existujúceho televízneho koaxiálneho kábla a pomocou ovládacích zariadení je potom k dispozícii zákazníkovi ako dátový signál po prepojovacej skrinke a prístupovom zariadení (zodpovedá modemu).


INCOAX IN:XTND-Pic 2


INCOAX IN:XTND

EXTRAS