Virtuálna konferencia
FTTH 2020

2. - 3. decembra 2020
Prvýkrát virtuálne!

Organizátori konferencie FTTH v Berlíne rýchlo a tvorivo zareagovali na aktuálnu situáciu a zorganizovali virtuálny veľtrh a konferenciu, ktorej sa radi zúčastníme.


Navštívte nás v našom virtuálnom stánku!


Viac informácií nájdete na

https://ftthconference.eu/


Virtuálna konferencia FTTH 2020

EXTRAS